Rada Rodziców

Agnieszka Staszewskaprzewodniczący
Joanna Reisnerzastępca przewodniczącego
Małgorzata Jęśko-Doręgowskasekretarz